Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tungmetaller och mineraler i livsmedel för spädbarn och småbarn. Del 3: Risk- och nyttohantering
dokumentnummer Rapport 1
utgivningsår 2013
länk http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2013/2013_livsmedelsverket_1_del_3_tungmetaller_och_mineraler_i_livsmedel_for_spadbarn_och_smabarn_risk_och_nyttohantering.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Tungmetaller+och+mineraler+i+livsmedel+f%C3%B6r+sp%C3%A4dbarn+och+sm%C3%A5barn&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=79.136.58.38&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_DocumentFile/_de89da98-c736-403b-8516-1726bf06a762&_t_hit.pos=1
ställe Ordförklaringar och förkortningar, s. 5
sekretariatskommentar Engelska termer hämtade från: www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/2013_swedish_national_food_agency_report_1_part_3_contaminants_and_minerals_in_foods_for_infants_and_young_children_risk_and_benefit_management.pdf
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Rickard Bjerselius, Emma Halldin Ankarberg, Anders Jansson, Ingrid Lindeberg, Jorun Sanner Färnstrand, Cecilia Wanhainen