Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2013
dokumentnummer Rapport 4
utgivningsår 2015
länk http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/kontroll-av-bekampningsmedelsrester-i-livsmedel-2013.pdf
ställe Ordlista, s. 4–5
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Anders Jansson, Petra Fohgelberg och Anneli Widenfalk