Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsynen över värdepappersmarknaden
utgivningsår 2015
länk http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2015/rot_marknad_2014ny.pdf
ställe Ordlista, s. 22–24
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen