Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram
överordnad titel Energimarknadsinspektionens författningssamling
dokumentnummer EIFS 2015:6
utgivningsår 2015
länk http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2015_6.pdf
ställe 2 kap. Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen