Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsyn över polisen och Kriminalvården. Slutbetänkande av Polisorganisationskommittén
kortform av titel Tillsyn över polisen och Kriminalvården
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:57
utgivningsår 2015
länk http://data.riksdagen.se/fil/A360527C-5326-4F4D-9392-31DCFDA4EB76
ställe 2.2, Definitioner av centrala begrepp, s. 62–63
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet