Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? En granskningsrapport från Titel.kortform Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?
kortform av titel
dokumentnummer RiR 2015:6
utgivningsår 2015
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/22081/RiR_2015_06_Vattenfall_Anpassad.pdf
ställe 1.6 Centrala termer och begrepp, s. 32–33
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Riksrevisionen