Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen
dokumentnummer RiR 2014:23
utgivningsår 2014
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/20759/RIR_2014_23_infos%c3%a4kerhet_Anpassad.pdf
ställe Bilaga 1, Centrala begrepp
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Riksrevisionen