Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars – omskolad till arbete?
dokumentnummer RiR 2015:1
utgivningsår 2015
länk http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2015/Utbildningsstodet-till-varslade-vid-Volvo-Cars--omskolad-till-arbete/
ställe Bilaga 2 Tekniska termer och begrepp, s. 61–66
antal termposter 37
 
utgivare
organisation Riksrevisionen