Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Återfall i brott – hur kan samhällets samlade resurser användas bättre?
kortform av titel Återfall i brott
dokumentnummer RiR 2015:4
utgivningsår 2015
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/21937/RiR_2015_04_aterfall_i_brott_Anpassad.pdf
ställe Ordlista, s. 105–106
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Riksrevisionen