Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2015:213
utgivningsår 2015
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015213-om-lan-t_sfs-2015-213/?bet=2015:213
ställe 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet