Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Slutrapport. Innovationsupphandling inom miljöteknik, ett regeringsuppdrag
kortform av titel Innovationsupphandling inom miljöteknik, ett regeringsuppdrag
dokumentnummer ER 2014:25
utgivningsår 2015
länk http://www.vinnova.se/PageFiles/219012614/Slutrapport_innovationsupphandling.pdf
ställe 2.4 Definitioner, s. 11–13
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Energimyndigheten