Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden. Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem
kortform av titel Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden
dokumentnummer ER 2015:09
utgivningsår 2015
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=3044
ställe Definitioner och begrepp, s. 7
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Energimyndigheten