Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management
dokumentnummer SIDA37877en
utgivningsår 2007
länk http://www.sida.se/contentassets/20ce0fa4ee754b34a8a10c7096b36dac/glossary-of-key-terms-in-evaluation-and-results-based-management_3709.pdf
antal termposter 96
 
utgivare
organisation SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete