Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet
dokumentnummer RA 06-2014/9438
utgivningsår 2014
länk http://www.digisam.se/images/docs/rapporter/Digital%20informationshantering%20och%20infrastruktur%20for%20kulturarvet.pdf
ställe Ordlista, s. 49–54
antal termposter 48
 
utgivare
organisation Digisam