Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för digital samverkan v4.0
utgivningsår 2014
utgåvenr 4.0
länk http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Digital%20samverkan%204.0/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20digital%20samverkan%20v4.0.pdf?epslanguage=sv
ställe Viktiga begrepp och termer, s. 69-70
antal termposter 30
 
utgivare
organisation E-delegationen