Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ett svenskt tonnageskattesystem. Betänkande av Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen
kortform av titel Ett svenskt tonnageskattesystem
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:4
utgivningsår 2015
länk http://www.regeringen.se/sb/d/19734/a/253935
ställe 3 Termer och uttryck inom sjöfarten, s. 83–92
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Finansdepartementet, Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen