Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Punktskriftens termer
utgivningsår 2013
länk www.punktskriftsnamnden.se/filer/pn/Punktskriftens_termer.pdf
sekretariatskommentar Representanter från TNC och Svenska språknämnden medverkade i utarbetandet av denna ordlista.
antal termposter 59
 
utgivare
organisation Punktskriftsnämnden
utgivare
organisation Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)