Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nyanländ i Sverige – Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?
dokumentnummer RiR 2014:15
utgivningsår 2014
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/20288/RiR_2014_15_Flyktingmottagande_anpassad.pdf
ställe 1.5 Definitioner, s. 18–19
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen