Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Swedfund International AB – Är finansieringen av bolaget effektiv för staten?
dokumentnummer RiR 2014:16
utgivningsår 2014
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/20303/RiR_2014_16_Swedfund_anpassad.pdf
ställe 1.5 Centrala termer och begrepp, s. 16
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksrevisionen