Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok om automatiserad handel
utgivningsår 2014
länk http://iabsverige.se/standards-och-guidelines/automatiserad-handel/#tab-1391694853-2-22
ställe 2. Ordförklaring
antal termposter 17
 
utgivare
organisation IAB Sverige