Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Konsumentpolitik i en ny tid
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1994:14
utgivningsår 1994
länk http://weburn.kb.se/sou/372/urn-nbn-se-kb-digark-3716617.pdf
ställe 20.1 Begreppet konsumentekonomi, s. 224–225
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Civildepartementet