Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen. Bilagedel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1990:22
utgivningsår 1990
länk www.sou.gov.se/download/8e6277a2.pdf?major=1&minor=242776&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
ställe 2.1.2 Definitioner och begrepp, s. 15–18
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet