Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lokal demokrati i utveckling. Slutbetänkande av Lokaldemokratikommittén
kortform av titel Lokal demokrati i utveckling
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1993:90
utgivningsår 1993
länk http://weburn.kb.se/sou/383/urn-nbn-se-kb-digark-3823407.pdf
ställe 6.3 Definitioner, s. 186–187; 12.3.2 Våra definitioner, s. 371
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Civildepartementet