Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt. Delbetänkande av Jaktlagsutredningen
kortform av titel Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2014:54
utgivningsår 2014
länk www.sou.gov.se/download/2cb8f16f.pdf?major=1&minor=243614&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
ställe s. 72
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Landsbygdsdepartementet