Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Limma med kvalitet – en handbok
dokumentnummer IVF-skrift 01803
utgivningsår 2001
länk http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/appendix4/Definitioner.html#Adherenter
ställe Kort förklaring av tekniska definitioner/termer inom limningstekniken
antal termposter 39
 
utgivare
organisation Swerea IVF
författare Heléne Karlsson