Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov
kortform av titel Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner
dokumentnummer RA 06-2014/4911
utgivningsår 2014
länk http://digisam.se/index.php/docman/public-documents/digitaltbevarande/40--8/file
ställe 9 Ordlista, s. 33–34
antal termposter 29
 
utgivare
organisation Digisam