Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Trafikverkets tekniska råd Tunnel (TRVR Tunnel 11)
kortform av titel TRVR Tunnel 11
dokumentnummer TRV 2011:088
utgivningsår 2011
länk http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5512.aspx
ställe 102.2 Definitioner, s. 72–82
antal termposter 72
 
utgivare
organisation Trafikverket