Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Krav och råd för överdäckning och säkerhet vid användning – Verksgemensamt beslut
dokumentnummer TRV2014/7297
utgivningsår 2014
utgåvenr 1.0
länk http://www.trafikverket.se/PageFiles/18051/20140203_Beslut_%c3%a4ndring_Krav_R%c3%a5d_PR_%c3%b6verd%c3%a4ckning_TRVK_Tunnel_11.pdf
ställe 102.2 Definitioner, s. 8; 102.1 Beteckningar och förkortningar s. 7
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Trafikverket
författare Jan Pettersson, Stefan Engdahl, Torbjörn Sunesson