Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
kortform av titel
utgivningsår 2014
länk http://www.avfallsverige.se/ordlista/
sekretariatskommentar Danska och tyska termer och definitioner hämtade från http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Medlemssidorna/Ordlista_sv-ty.doc resp. http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Arbete/Medlemssidorna/Ordlista_sv-dn.doc.
antal termposter 53
 
utgivare
organisation Avfall Sverige