Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Rapporter från utbildningsutskottet
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från riksdagen (RFR)
dokumentnummer 2011/12:RFR12
utgivningsår 2012
länk http://data.riksdagen.se/fil/034E488C-7264-4D56-B1C2-24D019DAC3E1
ställe Definitioner, s. 21
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksdagen, Utbildningsutskottet