Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk rymdverksamhet – en strategisk tillgång?
dokumentnummer RiR 2013:1
utgivningsår 2013
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Riksrevisionens-granskningsrapporter/Svensk-rymdverksamhet---en-str_H1B51/?html=true
ställe Ordlista, s. 9, ; 3.1 Definition av den svenska rymdmarknaden, s. 50–51
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen