Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens insatser inom ambulansverksamheten
dokumentnummer RiR 2012:20
utgivningsår 2012
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Riksrevisionens-granskningsrapporter/Statens-insatser-inom-ambulans_H0B520/
ställe 1.6 Centrala begrepp, s. 21
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen