Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Säkerheter vid clearing hos central motpart
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2013:68
utgivningsår 2013
länk http://www.regeringen.se/download/4608a886.pdf?major=1&minor=227727&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
ställe 4.2 Olika typer av risker, s. 24–26
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Finansdepartementet