Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Herrelösa verk i kulturarvsinstitutonernas samlingar
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2013:63
utgivningsår 2013
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/Herrelosa-verk-i-kulturarvsins_H1B463/
ställe 5.4.1 Definitionen av ett herrelöst verk, s. 37
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet