Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet – genomförande av samarbetsavtal med Förenta staterna
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2013:48
utgivningsår 2013
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementsserien/Informationsutbyte-for-bekampn_H1B448/
ställe 3.4 Definitioner, s. 29–30
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet