Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen
utgivningsår 2013
utgåvenr 1.0
länk http://www.edelegationen.se/Publikationer/Vagledningar/Juridisk-vagledning-for-verksamhetsutveckling-inom-e-forvaltning/
ställe Definitioner, s. 6–8
antal termposter 17
 
utgivare
organisation E-delegationen