Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning: Metod för Utveckling i Samverkan
utgivningsår 2013
utgåvenr 1.0
länk http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Metod%20f%c3%b6r%20utveckling%20i%20Samverkan%20version%201%200.pdf?epslanguage=sv
ställe 2.4 Nyckelroller och begrepp
antal termposter 8
 
utgivare
organisation E-delegationen
författare Lars Dannemann, Anna Pegelow, Mårten Janerud, Fredrik Åsberg