Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2011 och 2012
dokumentnummer Rapport 5
utgivningsår 2014
länk www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/bekampningsmedel/2014/2014-livsmedelsverket-5-kontroll-bekampnmed.pdf?epslanguage=sv
ställe Ordlista, s. 5–6
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Petra Fohgelberg, Anders Jansson, Helena Omberg