Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (1989:340) om riksfärdtjänst
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 1989:340
utgivningsår 1989
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1989340-om-riksf_sfs-1989-340/?bet=1989:340
ställe 1–3 §§
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Kommunikationsdepartementet