Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Unik kunskap genom registerforskning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2014:45
utgivningsår 2014
länk www.sou.gov.se/download/f2507794.pdf?major=1&minor=242949&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
ställe Några terminologifrågor, s. 76–78
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Registerforskningsutredningen