Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2014:50
utgivningsår 2014
länk www.sou.gov.se/download/8e6277a2.pdf?major=1&minor=242776&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
ställe Begrepp som rör miljömålssystemet, s. 13–14
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Miljömålsberedningen