Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förslag till direktiv om återvändande
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2005/06:FPM16
utgivningsår 2005
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forslag-till-direktiv-om-aterv_GT06FPM16/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Utrikesdepartementet