Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden?
dokumentnummer RiR 2014:14
utgivningsår 2014
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/20271/RiR_2014_14_Etableringslotsar_Anpassad.pdf
ställe 1.5 Centrala termer, s. 19; Bilaga 4 Definitioner av Arbetsförmedlingens uppföljningsverktyg och åtgärder, s.115–116
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Riksrevisionen