Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Konsumentskyddet på finansmarknaden
dokumentnummer Dnr 14-4986
utgivningsår 2014
länk http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2014/konsrapp_2014ny2.pdf
ställe Ordlista, s. 27–28
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Finansinspektionen