Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Leveranssäkerheten i elnäten 2012. Statistik och analys av elavbrotten i Sverige
kortform av titel Leveranssäkerheten i elnäten 2012
dokumentnummer EI R2014:04
utgivningsår 2014
länk http://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/Ei_R2014_04.pdf
ställe Bilaga 1 Förkortningar och använda begrepp, s. 58
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Kenny Granath, Bengt Gustavsson