Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar. Slutrapport – åtgärder inklusive författningsändringar
kortform av titel Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar
dokumentnummer EI R2014:10
utgivningsår 2014
länk http://www.energimarknadsinspektionen.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202014/Ei_R2014_10.pdf
ställe 1.4, Något om terminologin i rapporten, s. 20–21
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Erik Blomqvist, Göran Heldesten, Maria Rydberg och Fredrik Styrlander