Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förenkling av uppbörden av mervärdesskatt och åtgärder för att förhindra skattefusk m.m.
kortform av titel Förenkling av uppbörden av mer-värdesskatt och åtgärder för att förhindra skattefusk m.m.
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2004/05:FPM56
utgivningsår 2005
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forenkling-av-uppborden-av-mer_GS06FPM56/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Finansdepartementet