Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning om läkemedel avsedda för barn
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2004/05:FPM41
utgivningsår 2004
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forordning-om-lakemedel-avsedd_GS06FPM41/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Socialdepartementet