Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förlängning av EU:s fleråriga program för företag och företagaranda
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2004/05:FPM39
utgivningsår 2005
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Forlangning-av-EUs-flerariga-_GS06FPM39/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Näringsdepartementet