Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Meddelande om att främja ungas deltagande
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2007/08:FPM10
utgivningsår 2007
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Meddelande-om-att-framja-ungas_GV06FPM10/
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet